Skip To Main Content

Currículum i etapes

Un currículum internacional, innovador i multilingüe per al segle XXI

Els temes curriculars d’Agora Sant Cugat International School, Agora Pipo y Agora Patufet Infant School s’enfoquen en els reptes globals de la vida real i el seu context. Així, els nostres estudiants adquireixen un profund coneixement de les problemàtiques globals passades, presents i futures que afecten a diferents països, cultures i poblacions a tot el món. Formem persones ètiques, amb interès i capacitat per entendre problemes i preocupacions globals.

Agora Sant Cugat – IB World School

Agora Sant Cugat és un IB World School. A les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària, els alumnes d’Agora Sant Cugat International School, Agora Pipo i Agora Patufet Infant School cursen el Programa de la Escola de Primària (PEP) del Batxillerat Internacional (IB per les seves sigles en anglès). En un estudi global de l’Avaluació Internacional de Col·legis, els alumnes del PEP i el Programa dels Anys Intermedis (PAI) de l’IB van demostrar una solvència superior a la dels alumnes que cursaven altres programes.

A l’etapa de batxillerat, oferim la possibilitat d’estudiar el Programa de Diploma del Batxillerat Internacional. Nombrosos informes demostren que els graduats del Programa de Diploma acaben els estudis universitaris abans que els seus companys, se senten més preparats per realitzar treballs universitaris que demanin fer recerca i, a més, poden suportar millor les càrregues de treball exigents i els reptes que planteja la gestió del temps.

Aprenentatge Multilingüe

En el context del plurilingüisme que caracteritza al col·legi, l’aprenentatge de l’anglès com a primera llengua estrangera ocupa un lloc especial. Els nostres alumnes es familiaritzen amb l’idioma des dels primers anys, juntament amb les llengües oficials. El xinès mandarí s’introdueix a Educació Infantil i s’ofereix fins als primers anys de Primària. A mida que avança l‘itinerari acadèmic, s’introdueix una tercera llengua estrangera: el francès o l’alemany.

Infantil

Portada a terme a qualsevol dels tres centres de Sant Cugat, es tracta d’una veritable aventura educativa per als més petits, caracteritzada per la immersió en anglès, el desenvolupament creatiu, la intel·ligència emocional i l’estimulació musical. Cada nen rep una atenció personalitzada que el converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

més informació

Primària

Els nostres alumnes cursen el Programa de la Escola de Primària del Batxillerat Internacional (PEP) en un context de plurilingüisme, amb una atenció tutorial personalitzada i que aprofundeix en tècniques i hàbits d’estudi per assegurar el seu èxit acadèmic al futur.

 

més informació

Secundària

El currículum a l’etapa de secundària fomenta el diàleg i la comunicació, i treballa els hàbits adequats per formar persones constants i disciplinades. El trilingüisme és un dels pilars del projecte educatiu, enfocat cap a una preparació global i universal.
 
 

més informació 

Batxillerat Nacional

Agora Sant Cugat International School ofereix la possibilitat de cursar quatre modalitats de Batxillerat LOE: humanística, ciències socials, ciències de la salut científic-tècnic. Els itineraris s’han escollit amb el criteri del que donen accés al major número de graus universitaris. Tots els nostres alumnes accedeixen als estudis que han escollit.

més informació

Batxillerat Internacional

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IB) és un prestigiós programa amb el reconeixement de les principals universitats del món. Els nostres alumnes tenen la possibilitat de combinar el Batxillerat Internacional amb el Batxillerat Nacional i obtenir els dos títols.

més informació

Formació Professional

Els nostres cicles formatius de grau mitjà i superior d’Imatge i So estan orientats a la realitat professional dels nostres dies. Disposen d’un equipament tècnic d’última generació amb 1000 m2 d’instal·lacions, docents professionals del sector, classes reduïdes i una bossa de treball activa.
 

més informació