Skip To Main Content

Batxillerat Internacional

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IB per les seves sigles en anglès) és un prestigiós programa mundialment reconegut que garanteix una major adaptabilitat i mobilitat dels seus alumnes, fomenta un caràcter actiu, creatiu i de servei a la comunitat i fa èmfasi a la reflexió personal i acadèmica. Els beneficis del Batxillerat Internacional són múltiples, ja que el programa ofereix una sòlida formació i una excel·lent preparació per a l’alumne i li permet desenvolupar les seves capacitats personals amb una educació enfocada en el seu futur.

Habilitats per al desenvolupament de la carrera internacional

El Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional té el reconeixement i el respecte de les principals universitats del món. A més, certs estudis indiquen que els alumnes del PD accedeixen a la universitat i a l’educació superior en més proporció que els alumnes que no cursen el programa.

El programa permet als estudiants desenvolupar habilitats úniques i vitals per a la projecció d’una carrera internacional. Durant el Batxillerat Internacional els alumnes adquireixen consciència cultural, fluïdesa en una llengua estrangera, pensament independent, anàlisi rigorós, treball en equip i compromís social, que els permet comunicar-se efectivament amb persones de diferents cultures i països, amb sentit del respecte i tolerància. 

El Batxillerat Internacional construeix i reforça el sentit d’identitat i la consciència de la cultura pròpia i la dels altres i propicia el desenvolupament i el respecte dels valors humans, alhora que permet estimular la curiositat i les ganes de fer recerca, impulsar un esperit de descoberta i de plaer d’aprendre i aplicar els coneixements en una major varietat d’àrees. 

Per tot això, Agora Sant Cugat International School és un col·legi que imparteix el Programa de l’Escola Primària (PEP) i el Programa dels Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional (BI), que ha obtingut l’autorització com a Col·legi del Món BI. Així, ampliarà el seu nombre de programes acadèmics del Batxillerat Internacional a la resta de les etapes formatives per inculcar, des del començament del viatge educatiu, els valors dels col·legis BI: una filosofia comuna que es basa en el compromís de millorar l’ensenyament i l’aprenentatge mitjançant programes d’educació internacional d’alta qualitat. Aquests programes encoratgen estudiants del món sencer a adoptar una actitud activa d’aprenentatge durant tota la seva vida. 
 

Més informació sobre el currículum del Programa Diploma del IB