Skip To Main Content

Batxillerat Nacional

Quan finalitzen l’etapa de secundària, els nostres estudiants poden optar per estudiar el Programa del Diploma de Batxillerat Internacional (IB), el Batxillerat Espanyol o tots dos. Sigui quin sigui la ruta escollida, ens assegurem que els alumnes estiguin ben preparats per a la següent etapa de la seva educació. Les dues rutes ofereixen l’oportunitat d’estudiar a Espanya o a l’estranger.

Garantir l'èxit

La nostra escola ofereix la possibilitat de cursar quatre modalitats de Batxillerat LOE: humanístic, ciències socials, ciències de la salut i científic–tècnic. Les assignatures de modalitat que cursen els alumnes per a cadascun dels quatre itineraris s’han escollit pensant en aquelles que donen accés al major número de graus a les universitats espanyoles i catalanes.

La preparació del nostre alumnat està pensada perquè obtinguin els millors resultats a Batxillerat i adquireixin els recursos suficients per cursar estudis superiors amb garantia d’èxit. Per aquest motiu, els alumnes tenen l’oportunitat de participar en diversos projectes internacionals (IMUN, GYLC, Globeducate Model United Nations) i reben informació i orientació sobre les principals universitats nacionals i internacionals a Fires d’Universitats, visites i jornades de portes obertes en diversos centres universitaris

El 100 % dels nostres alumnes accedeixen als estudis universitaris que han triat, majoritàriament a la primera opció que han escollit i en menor mida a la segona. En aquests casos, accedeixen al grau que desitgen en una universitat diferent.