Skip To Main Content

IB: Un model de futur

El Batxillerat Internacional® (IB per les seves sigles en anglès) proporciona als alumnes un currículum acceptat universalment per les institucions d’educació superior. Els programes de l’IB són exigents per a l’alumne, però també amb la formació i l’avaluació dels professors, els quals tenen a la seva disposició activitats de desenvolupament professional de gran qualitat, marcs educatius innovadors i una pedagogia reconeguda per les universitats més prestigioses del món.El Batxillerat Internacional® (IB) és un model de futur que desenvolupa en els alumnes competències clau per al seu èxit acadèmic, professional i personal, tot afavorint l’assoliment dels seus objectius en un context internacional. Anima els estudiants a pensar de manera independent i conduir el seu propi aprenentatge, els ajuda a ser conscients de les diferències culturals i els permet relacionar-se amb els altres en un món cada vegada més globalitzat i canviant.A Agora Sant Cugat International School impartim el Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional® (IB), que juntament amb el Programa de l'Escola Primària (PYP) i el Programa dels Anys Intermedis (MYP), fa del nostre centre, un dels 20 col·legis autoritzats a Espanya per impartir el que s'anomena el Continuum de l'IB.

A Agora Pipo i Agora Patufet Infant School s'imparteix el PYP que incentiva la curiositat dels més petits i els converteix en gestors del seu propi aprenentatge en un entorn acollidor i de confiança que afavoreix el desenvolupament emocional, afectiu, físic, social i cognitiu.

Com a centres del Món de l'IB, som col·legis investigadors, reflexius, actius i creatius en constant procés de millora que tenen com a objectiu formar estudiants compromesos amb el seu futur i el del món que els envolta.