Skip To Main Content

Multilingüisme

A Agora Sant Cugat International School i els centres infantils Pipo i Patufet, preparem l’alumnat per a un futur internacional sense límits ni barreres.  Oferim un projecte educatiu multilingüe, amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet l’alumne dominar les llengües oficials del seu lloc de residència juntament amb l’anglès, el francès, l’alemany o el xinès. El projecte lingüístic incorpora el mateix nombre de sessions en cadascuna de les llengües vehiculars: castellà, català i anglès.

Immersió lingüística

La immersió lingüística a l’etapa d’Educació Infantil és de vital importància per a l’aprenentatge inicial de qualsevol llengua. Als nostres tres centres de Sant Cugat  iniciem el Programa d’Immersió lingüística en anglès des del Primer Cicle d’Educació Infantil (de 0 a 2 anys) i al Segon Cicle (3-5 anys) s’introdueix vocabulari en anglès i la comprensió oral de la llengua estrangera. Un cop a Agora Sant Cugat International School, des de P4 fins a 4t de Primària s’estudia xinès mandarí que es podrà continuar com a matèria extraescolar, i a 5è de Primària s’introdueix una tercera llengua estrangera, iniciació a l’alemany o al francès, que continuarà fins a 4t d’ESO. 

Pel que fa a les titulacions, els alumnes poden examinar-se en el propi centre per obtenir les titulacions universitàries oficials del Trinity College London i la Universitat de Cambridge (anglès), l’Institut Goethe (alemany) i l’Institut Confucius (xinès mandarí), així com les certificacions DELF (francès).

Intercanvis i estades culturals

Per completar el programa lingüístic, els nostres alumnes disposen d’intercanvis i estades culturals a Anglaterra, Gal·les, Irlanda, França, Àustria, Portugal, Noruega i els EUA. Els alumnes de tots els cursos tenen la possibilitat de fer un intercanvi amb qualsevol d’aquest països, d’un mes, un trimestre, un semestre o un any escolar. En pertànyer a un gran grup com Globeducate, els nostres alumnes de 5è de Primària tenen un intercanvi d’una setmana amb Stonar School, un prestigiós col·legi del Regne Unit integrat a Globeducate, i també poden cursar-hi un trimestre, un semestre o un curs complet. A més, l’extensa xarxa de col·legis de Globeducate permet als alumnes participar cada any en esdeveniments internacionals amb estudiants d’altres països i cultures.

MéS INFORMACIÓ