Skip To Main Content

Sobre nosaltres

L’Agora Sant Cugat International School és un prestigiós col·legi privat internacional, fundat el 1989, amb tres campus situats a Sant Cugat i que ocupa la sisena posició al top ten del rànquing de millors col·legis d'Espanya. El centre ha obtingut l'acreditació de l'IB Continuum del programa de Batxillerat Internacional amb els tres programes curriculars en totes les etapes educatives i des del 2016 ofereix també graus de Formació Professional. Caracteritzat per la seva innovació educativa i la seva atenció personalitzada a cada alumne, ofereix una veritable educació multilingüe on l'ensenyament és mixt, plural i obert, fomentant el respecte per les diferents creences per a educar en el diàleg i la tolerància. El col·legi facilita als alumnes les eines perquè construeixin el seu propi aprenentatge i no se centra només en l'exercici acadèmic, sinó també en el desenvolupament personal.

El seu caràcter internacional es distingeix fonamentalment per oferir una veritable educació multilingüe on les llengües vehiculars són l’anglès, el català i el castellà. A més, ofereix i introdueix el xinès mandarí, el francès i l’alemany. Una internacionalitat que també s’aconsegueix amb el foment dels intercanvis, les estades a l’estranger i la participació en esdeveniments i activitats internacionals al llarg del curs acadèmic. Cal remarcar que el col·legi forma part del grup educatiu Globeducate, amb més de 55 col·legis en 9 països diferents; això facilita la participació dels alumnes en esdeveniments internacionals, intercanvis i tot tipus d’experiències globals i multiculturals.

Als nostres tres campus, tenim com a principal objectiu oferir les eines perquè els alumnes construeixin el seu propi aprenentatge i educar en els valors de respecte i tolerància, automillora, responsabilitat i compromís social. L'ensenyament és mixt, plural i obert, respectant les diferents creences i religions de cada familia i despertant així un diàleg enriquidor. Tot això contribueix a fer que els alumnes puguin assolir els seus somnis, proporcionant-los un aprenentatge de vida que els permeti viure i treballar arreu del món.

La formació de l'alumne no se centra només en el desenvolupament acadèmic, sinó també en el desenvolupament personal. En aquest sentit, es fomenta la dimensió ètica personal mitjançant el descobriment de valors i la formació d'actituds, que permet a l'estudiant un aprenentatge per a tota la vida.

Famílies, Alumnes, Professors i Exalumnes 

Famílies

Als nostres centres a Sant Cugat: Agora Sant Cugat International School, Agora Pipo i Agora Patufet Infant School considerem que la família és un pilar fonamental en el procés d’aprenentatge dels alumnes. Creiem en una relació constant, conjunta i triangular entre el col·legi, els estudiants i les famílies, on aquestes últimes participen activament en un aspecte tan essencial com la formació.

Promovem la comunicació per crear un entorn de confiança i enriquir els vincles de forma propera, personal i adaptada a les necessitats dels alumnes i de les seves famílies. L’objectiu d’Agora International School és desenvolupar un lligam harmònic, mitjançant el qual les famílies siguin conscients de cadascuna de les decisions que afecten l’alumne i coneguin perfectament el funcionament del centre a la seva totalitat.

La relació família-col·legi és primordial per fer possible un treball conjunt. Ens centrem en educar al terreny acadèmic, en desenvolupar les persones per formar part del món, sempre sense deixar de banda els valors que volem transmetre. Procurem que l’alumne tingui una llibertat responsable i que accepti i assumeixi les seves responsabilitats i les conseqüències dels seus actes, que sigui capaç d’analitzar els esdeveniments del seu entorni i que aprengui a tenir autocontrol i autodisciplina.

Alumnes

Els alumnes creixen en un entorn en què es dóna importància a la internacionalitat i al plurilingüisme que els permet conèixer diversos idiomes i valors i obrir la seva ment de forma tolerant i respectuosa. El pla d’estudis es recolza en les activitats esportives, la música i l’art que desenvolupen dins de l’alumne un valor afegit per al seu present i futur.

A més, es desenvolupa el pensament creatiu des de ben petits i durant totes les etapes educatives. S’aprèn a pensar de forma independent amb l’ajuda de les noves tecnologies que tan presents són a la societat de la informació i del coneixement a la qual vivim.

Professors 

Disposem d'un professorat seleccionat que s'encarrega de transmetre'n la il·lusió i l'entusiasme. Cada alumne és un ésser individual i únic, per això oferim una atenció personalitzada amb programes de suport que potencien la motivació, l’estimulació i l’automillora. Fem que cada alumne sigui el protagonista d'aquest procés de desenvolupament complex.

Exalumnes

Els exalumnes d’Agora Sant Cugat International School són el clar exemple del triomf obtingut després d’anys de treball, esforç i dedicació. Ens enorgulleix veure que la preparació integral els ha orientat amb èxit cap al seu futur professional i acadèmic i, sobretot, que han crescut com a persones amb valors com el respecte, l’esforç o la companyonia.