Skip To Main Content

Landing Nav

Breadcrumb

Carta del director

Benvolguts pares i mares:

"A l’Agora Sant Cugat International School, Agora Pipo i Agora Patufet Infant School parlar d’educació és parlar de futur. La nostra tasca pedagògica es basa en una educació viva i exigent, amb voluntat de millora i innovació constant per adaptar la formació a la realitat de cada moment. Diàriament, rebem els nostres alumnes amb les seves motxilles carregades d’il·lusió, esforç, constància i curiositat per aprendre, ja que aquests són els ingredients que els permeten obtenir grans resultats, al mateix temps que creixem i avancem conjuntament.

El nostre objectiu com a educadors és aconseguir que els alumnes se sentin feliços als nostres 3 centres: estem convençuts que un ambient favorable és clau perquè aconsegueixin els coneixements i les capacitats que els permetran ser creatius i emprenedors per integrar-se a la societat en les millors condicions. Per això, els 3 centres a Sant Cugat inverteixen tots els anys a poder millorar no només les instal·lacions, sinó sobretot aquells recursos que puguin garantir una innovació pedagògica excel·lent que ofereixi metodologies eficients i adaptades a les necessitats dels alumnes.

A l’Agora Sant Cugat treballem diàriament per assegurar una educació integral dels nostres alumnes, a la qual la transmissió de valors i hàbits de treball són fonamentals per a la seva formació com a persones. Volem que durant la seva estada a la nostra escola se’ls proporcioni totes les eines i habilitats necessàries perquè puguin viure amb èxit en un món globalitzat.

Els esdeveniments Globeducate que se celebren anualment en cadascun dels diferents centres del grup (Visual Arts Competition, Globeducate Model United Nations, Academic Olympics, Sports Olympics i International Music Festival), i que els permeten relacionar-se i treballar amb alumnes d’altres països, juntament amb la participació en diferents campanyes solidàries, fomenten aquesta preparació global, amb la qual reforcen l’esperit de solidaritat, l’empatia i la col·laboració, valors que sens dubte formen part de la formació humana en què treballa dia a dia tot l’equip de l’escola.

El Projecte Educatiu que desenvolupem als nostres tres centres de Sant Cugat té una clara visió internacional. A totes les etapes educatives integrem els estàndards del currículum internacional que tenen com a objectiu ampliar l’experiència educativa dels alumnes i estimular-los perquè posin en pràctica els seus coneixements i la seva comprensió; així treballen sobre els processos i no només sobre els continguts.

L’aprenentatge de la llengua anglesa és fonamental per al futur acadèmic i professional dels joves d’avui dia. Volem que els nostres estudiants siguin ciutadans del món oberts al canvi i per això fomentem la seva participació activa en diversos programes internacionals a fi de potenciar al màxim la seva mobilitat a l’estranger i el treball cooperatiu amb estudiants d’altres països. A nivell lingüístic, són molts els alumnes que cada curs superen satisfactòriament les proves externes de les diferents llengües estrangeres del centre.

L’educació musical, l’art i l’esport són àrees fonamentals per a la nostra visió global de l’educació. Totes elles eduquen en la sensibilitat i ajuden a fixar pautes de comportament social i rendiment acadèmic: respecte i tolerància, auto millora, responsabilitat i compromís social.

L’extraordinari equip humà que forma l’Agora Sant Cugat garanteix l’èxit del nostre model educatiu. Tots ells treballen dia a dia per obtenir el millor de cadascun dels seus alumnes. La seva vocació, experiència i formació permeten enriquir el nostre Projecte Educatiu i actualitzar-lo segons les necessitats i prioritats del moment. A més a més, l’escola treballa de manera intensa en la preparació dels professors per dotar-los de la formació necessària per a la introducció de les noves tecnologies com a recurs fonamental en les noves metodologies educatives, ja que fomenten una major participació de l’alumnat, el treball cooperatiu i la personalització de l’aprenentatge.

En nom de tota la comunitat educativa que formem l’Agora Sant Cugat International School, us dono la benvinguda a la nostra pàgina web. Desitgem que la informació que hi trobeu us sigui d’utilitat i no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte i visitar la nostre escola."

Rebeu una salutació ben cordial,

Vicenç Gandol
Director