Skip To Main Content

Carta del director

Benvolgudes famílies:

"En nom de tota la comunitat educativa del Campus Agora Sant Cugat International School us dono la benvinguda a la nostra pàgina web i us agraeixo l'interès pel nostre projecte educatiu.

Un antic proverbi africà diu que per educar un nen cal la tribu sencera. Als tres centres educatius del Campus Agora Sant Cugat som conscients que, per assolir l'objectiu comú de donar suport a cada alumne, únic i irrepetible, en el desenvolupament acadèmic, emocional i personal cal la participació, intencionada i coordinada, de tota la nostra comunitat educativa: alumnes, famílies i equips docents.

El Projecte Educatiu dels nostres alumnes té una visió internacional clara. A totes les etapes educatives integrem els estàndards del currículum internacional de l'Organització del Batxillerat Internacional, que amplia l'experiència educativa dels alumnes i els repta a posar en pràctica els seus coneixements i comprensió, treballant sobre els processos i no només sobre els continguts. El Continuum dels Programes de l'IB, Primary Years Programme a Infantil i a Primària, Middle Years Programme a Secundària i Diploma Programme els ofereix, juntament amb el batxillerat nacional, aquesta sòlida i reconeguda formació acadèmica Internacional.

Pels nostres fills el multilingüisme ja no és una opció: és una necessitat. Viure amb èxit com a ciutadans d'un món globalitzat requereix un domini complet de la llengua anglesa que, juntament amb les llengües maternes de la majoria dels nostres alumnes, el català i el castellà, els permet no només comunicar-se eficaçment sinó accedir a estudis, treballs i a relacionar-se socialment arreu del món. I a més a més, tots els nostres alumnes aprenen una quarta llengua i cultura estrangeres, l'alemany, el francès o el xinès mandarí.

L'educació musical i l'art, juntament amb les ciències, les matemàtiques o l'enginyeria, les anomenades STEAM són àrees fonamentals del col·legi. L'art i la tecnologia són dues cares d'una mateixa moneda, imprescindibles per comprendre el món i desenvolupar i gaudir del sentit estètic, la creativitat i l'emprenedoria en cadascun dels nostres alumnes.

La salut i el benestar dels alumnes estan integrats al nostre model educatiu. Aspectes com la pràctica esportiva, tant curricular com per l'amplíssima oferta d'activitats extraescolars esportives, o la formació en alimentació saludable, en què el nostre menjador escolar és una aula més del col·legi, fan possible que els nostres alumnes adquireixin els hàbits de vida saludable que els han d'acompanyar tota la vida.

Sense emoció, sense afecte, no hi ha aprenentatge significatiu. Els nostres alumnes arriben cada dia a l'escola amb les motxilles carregades d'il·lusió, esforç, constància i curiositat per aprendre. Els nostres mestres, professors i tutors els acompanyen responsablement, en un entorn educatiu que els dóna la seguretat i la confiança que necessiten per descobrir i desenvolupar el seu talent, els seus hàbits de treball i el seu esforç, com ara la seva personalitat i intel·ligència emocional i social.

Els esdeveniments Globeducate que se celebren anualment a cadascun dels diferents centres Globeducate d'Europa -Arts Competition, Globeducate Model United Nations, Academic Olympics, Sports Olympics i International Music Festival- ofereixen als nostres alumnes una excel·lent oportunitat per relacionar-se, treballar, aprendre i conviure amb estudiants d'altres països alhora que fomenten la preparació global i reforcen l'esperit de solidaritat, empatia i col·laboració, valors que formen part de la formació humana que transmet als alumnes tot l'equip docent del col·legi.

L'extraordinari equip humà que forma Agora Sant Cugat, Agora Pipo i Agora Patufet, garanteix amb el seu treball i vocació, que cada alumne pugui créixer com a persona i, amb l'ajuda dels seus mestres i professors formats en pedagògica i en els darrers avenços de la neurociència i de la tecnologia educativa, desenvolupar-ne les capacitats.

Moltes gràcies, famílies, per confiar en el projecte educatiu d´Agora Sant Cugat i en les persones que ho fem realitat cada dia. Us agraeixo que ens permeteu compartir amb vosaltres l'apassionant repte i la gran responsabilitat que suposa educar un nen, el vostre fill i us garanteixo que posarem tot el nostre afany i professionalitat perquè, col·laborant amb vosaltres, creixi i es desenvolupi educativa, personal i emocionalment en un entorn segur, estimulant i feliç."

Salutacions molt cordials,

Jordi Ros
Director