Skip To Main Content

Instal·lacions i serveis

Agora Patufet Infant School disposa d’instal·lacions perfectament adaptades a les necessitats de cada alumne. Aules àmplies i lluminoses, pati infantil, centre esportiu, aules de música, psicomotricitat, etc., fomentant un ambient positiu i un clima d’aprenentatge adequat. A més, l’escola ofereix servei d’ampliació horària i menjador amb cuina pròpia, afavorint així l’harmonia entre la vida escolar i familiar.

Instal·lacions

A l’escola infantil Agora Patufet els nens donen els seus primers passos, es desenvolupen físicament, descobreixen les emocions de forma activa i vivencial, aprenen hàbits i rutines, entenen la importància de compartir, aprenen a afrontar la vida de forma autònoma, aprenen a pensar per ells mateixos, desenvolupen les seves intel·ligències múltiples i creixen com a persones.

Al dia a dia d’Agora Patufet Infant School, les instal·lacions són més que un espai; són un lloc on els alumnes es converteixen en creadors i protagonistes del seu propi aprenentatge a través d’aules adaptades a les necessitats de cada alumne i cada moment. Espais moderns que compten amb tot el material per a l’estimulació infantil: aula de música en les qual els nens s’inicien en la sensibilitat musical, aula de psicomotricitat perquè desenvolupin les seves capacitats, un pati en el qual aprendran a relacionar-se i a jugar…

Les instal·lacions d’Agora Patufet Infant School es caracteritzen per edificis adaptats a les necessitats de cada edat i amb un total d’1.065 m². Compten amb set aules de primer cicle (0 a 2 anys), tres aules de segon cicle (3 a 5 anys), aules de música i psicomotricitat, menjador, a més d’un súper pati on es divertiran jugant. Gràcies a la seva vinculació amb Agora Sant Cugat International School, l’escola també es beneficia de les seves prestigioses instal·lacions.
 

Serveis escolars

Atenció psicopedagógica

L’atenció psicopedagògica és bàsica al procés d’ensenyament-aprenentatge, especialment amb l’alumnat amb dificultats específiques. Per descomptat, no hem d’oblidar que qualsevol dels nostres alumnes, puntualment, pot necessitar la intervenció d’aquest servei propi de l’escola. L’atenció psicopedagògica de l’escola infantil atén les necessitats dels alumnes, en la seva individualitat o com a grup, i intervé en aquests dos grans grups partint d’una visió sistèmica: el professorat i les famílies.

Les tasques principals del nostre equip d’atenció psicopedagògica es basen en la supervisió del procés de desenvolupament de l’aprenentatge dels alumnes; la realització d’activitats que permetin la valoració del desenvolupament dels nens; la pràctica d’actuació que permeti la millora del desenvolupament dels alumnes, en cas de necessitat, i la coordinació, assessorament i orientació a tots els agents implicats en el desenvolupament dels nostres alumnes: professors i pares. A més, cal afegir que, per complementar l’atenció psicopedagògica, l’escola ofereix un servei extern de logopèdia, en cas que es requerís. Quant a la intervenció cal destacar:

Intervenció amb els alumnes

L’equip d’atenció psicopedagògica fa una valoració i avaluació inicial d’un desajust que pugui aparèixer en els diferents àmbits del seu desenvolupament (acadèmic, social, de conducta, emocional, motriu, etc.).

Intervenció amb l’equip docent

Assessorar, orientar i posar en pràctica a l’aula les dinàmiques adequades pel bon funcionament del grup.

Intervenció amb les famílies

Posada en comú, assessorament i orientació amb pautes derivades de les observacions i derivacions a serveis externs, si escau, i que es poden dur a terme al propi centre.