Skip To Main Content

Oferta educativa

L'oferta educativa d'Agora Pipo Infant School comprèn dels 0 als 2 anys. Tot i que aprenem al llarg de tota la vida, és en aquesta etapa on construïm la base de tot l'aprenentatge intel·lectual i establim els fonaments de l'èxit acadèmic i personal posterior. Per això és important la tasca dels nostres docents, que dia a dia transmeten passió per l'aprenentatge dels nens.

El primer cicle d’infantil és una etapa que desborda tendresa, curiositat, inquietud i fantasia. La dedicació diària dels professors fa que les necessitats bàsiques, la cura i el desenvolupament integral dels nostres alumnes de 0 a 2 anys estiguin cobertes. La metodologia de treball durant el primer cicle d’infantil es basa en un aprenentatge on el mestre exerceix un paper fonamental acompanyant als alumnes a traçar el seu propi camí, proporcionant diferents activitats sensorials i d’estimulació perquè desenvolupin les seves capacitats psicosocials i cognitives. Algunes de les moltes activitats que desenvolupem a Agora Pipo Infant School són la psicomotricitat, la música, l’anglès, l’expressió plàstica i artística, la manipulació, el treball dels Bits i la dedicació especial al treball dels hàbits.

A l’escola infantil Agora Pipo tenim en compte que l’espai de les instal·lacions i la ràtio d’alumnes i educadors per aula és importantíssim per poder oferir l’atenció personalitzada que necessiten els nens durant el primer cicle d’infantil. La mida de la nostra escola infantil permet que els nostres alumnes tinguin una educació integral, oferint-los una atenció personalitzada basada en el desenvolupament individual, ja que entenem que cada alumne aprèn al seu ritme.

Al llarg del primer cicle d’infantil els nens d’Agora Patufet aprenen a:

  • Començar a tenir hàbits i rutines, desenvolupant la seva independència en funció de les seves necessitats.
  • Familiaritzar-se amb la llengua anglesa, així com amb la llengua materna.
  • Aprendre sobre l’entorn que els envolta, comprendre-ho i desenvolupar-se amb facilitat en ell.
  • Facilitar l’aprenentatge a través de l’experimentació i manipulació, arribant ells mateixos a les seves pròpies deduccions.
  • Ampliar el cercle de relacions i ajudar-los a integrar-se amb els altres.
  • Guanyar vincles afectius entre nens i adults.
  • Aprendre a ajudar i col·laborar amb els altres.
  • Guanyar seguretat per al seu desenvolupament i independència, abordant el benestar social i emocional i establint valors personals per formar-se com a persones.
  • Ser autònoms i reconèixer-se a si mateixos.