Skip To Main Content

Vida escolar

Als nostres centres a Sant Cugat: Agora Sant Cugat International School, Agora Pipo i Agora Patufet Infant School considerem que la família és un pilar fonamental en el procés d'aprenentatge dels alumnes.Creiem en una relació constant, conjunta i triangular entre l'escola, els estudiants i les famílies, fent partícips aquestes darreres d'una etapa tan essencial com és la de la formació. Promovem la comunicació per crear un entorn de confiança i enriquir els vincles de manera propera, personal i adaptada a les necessitats dels alumnes i de les seves famílies. L'objectiu de les escoles Agora International School és desenvolupar un llaç harmònic, on les famílies siguin conscients de cadascuna de les decisions que fan referència a l'alumne i que alhora coneguin a la perfecció el funcionament del centre en el seu conjunt.La relació família-col·legi és bàsica per fer possible un treball conjunt. Ens centrem a educar en el terreny acadèmic, desenvolupar les persones per formar part del món i sempre sense oblidar els valors que volem transmetre. Procurem que l'alumne tingui una llibertat responsable acceptant i assumint les seves responsabilitats i les conseqüències dels seus actes, que sigui capaç d'analitzar allò que passa al seu voltant i que aprengui a tenir autocontrol i autodisciplina.

En definitiva, creiem que l‟escola i la família tenen una prioritat en comú: el desenvolupament ple de l’alumne. Els alumnes d'Agora Sant Cugat International School, Agora Patutef i Agora Pipo Infant School són el nostre nucli i la nostra principal prioritat dia a dia. Vetllem per una educació de qualitat a nivell acadèmic, perquè els alumnes tinguin un aprenentatge significatiu i, a poc a poc, consegueixin les seves metes professionals, i creixin i es desenvolupin com a individus, amb habilitats adaptades a l'entorn global i dinàmic actual.

Treballem valors humanistes com a base de l´educació, amb la voluntat d´inculcar un model de vida responsable i adulta. S'infon una educació en valors basada en el respecte i la tolerància, l'automillora, la responsabilitat i el compromís social.

Instal·lacions

El col·legi Agora Sant Cugat, Agora Patufet Infant School i Agora Pipo Infant School estan equipats amb tot allò que necessiten els alumnes a les diferents etapes com: aules i laboratoris, centre esportiu, i un complet equipament tècnic amb plató, estudis i aules específiques per als cicles de Formació Professional d’Imatge i So.

més informació

Serveis

Els nostres centres a Sant Cugat ofereixen una àmplia oferta de serveis per adaptar-se a les diferents necessitats familiars i afavorir la conciliació entre la vida escolar i familiar: transport escolar, menjador amb menjar propi i assessorat per nutricionistes, ampliació horària, infermeria, botiga…
 

més informació

Extraescolars

Un complet programa d’activitats extraescolars per potenciar i reforçar les habilitats dels alumnes. Una àmplia oferta que completa l’horari escolar i obre un món d’experiències als nens des de P3 anys, gràcies a la música, l’esport, els idiomes, la cuina o la robòtica, entre altres moltes activitats.
 

més informació 

Summer Camp

Oferim una àmplia varietat de campaments i serveis durant els mesos d'estiu per a alumnes des de 1 any fins a Batxillerat.
 
 

més informació

Gabinet Psicopedagògic

El Gabinet Psicopedagògic d’Agora Sant Cugat International School és un servei diferencial que treballa simultàniament amb alumnes, pares i professors amb la finalitat de tractar individualment les necessitats de cada alumne.

més informació