Skip To Main Content

Gabinet Psicopedagògic

En els nostres col·legis disposem d’un Gabinet Psicopedagògic format per dos psicòlegs infantils, dos psicopedagogs i una logopeda, amb l’objectiu d’orientar i assessorar a pares, alumnes i professors. Un servei diferencial dedicat a tractar de forma individualitzada les necessitats educatives dels alumnes i atendre a la diversitat de l’alumnat amb la col·laboració de les famílies per aconseguir l’excel·lència educativa de tots i cadascun dels nostres alumnes.

Atenció personalitzada a l’alumnat

L’atenció personalitzada als alumnes és una de les bases del Gabinet Psicopedagògic. El Gabinet realitza un seguiment pròxim i individualitzat i dissenya plans que permeten que cada alumne creixi al seu ritme, amb orientació acadèmica i professional, així com assessorament per planificar el temps adequat i els horaris d’estudi de cada alumne.

En el cas d’alumnes de nova incorporació, el Gabinet Psicopedagògic dóna suport al professorat, les famílies i a l’alumnat. El departament participa en el traspàs d’informació entre tutors i assessora els estudiants durant el seu procés d’acomodació perquè l’adaptació a la nova escola es realitzi de la millor forma possible, sempre amb la consideració del benestar i de les necessitats de l’alumne.

Atenció a la diversitat i avaluació psicodiagnòstica

El Gabinet Psicopedagògic dóna un servei diferencial a l’atenció de la diversitat per prevenir, detectar i donar resposta a les principals dificultats que puguin manifestar els alumnes durant el procés d’aprenentatge. Entenem com a diversitat tant les dificultats d’aprenentatge (problemes d’atenció, lateralitat, lectura i escriptura) i dificultats emocionals (problemes de relació amb els companys, de conducta a classe i originats per dificultats familiars) com les Altes Capacitats (superdotació, talent i precocitat intel·lectual).

Pel que fa als alumnes amb Altes Capacitats, Agora Sant Cugat International School té un vincle amb la “Fundació Javier Berché” que proporciona ajuda a l’alumnat, així com un programa formatiu pels professors amb l’objectiu d’optimitzar les capacitats dels estudiants. En tots els casos, el Gabinet Psicopedagògic coordina l’actuació i el pla de seguiment específic necessari.

Suport a les famílies i professors

El Gabinet Psicopedagògic treballa en col·laboració directa amb els tutors, professors i famílies per ajudar a potenciar les capacitats de cada alumne. És un departament obert a les consultes de les famílies que organitza les conferències de l’Escola de Pares, així com debats i tallers que proporcionen la informació i formació necessària per contribuir al desenvolupament integral dels nens. A més, el departament s’encarrega d’optimitzar el treball en equip per part dels professors, cosa que permet a les famílies rebre la informació més adequada a cada moment.